การนำเสนอ

Alison พร้อมที่จะฝึกอบรมให้คุณเป็นนักบรรยายในอ่านบทกวีให้สื่อถึงคนฟังได้ว่าจะต้องอ่านไปในทิศทางไหนถึงจะได้ใจคนที่มาฟังได้ง่ายมากยิ่งขึ้น